Blog

wpisy poświęcone IT


Portal Azure


Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows w witrynie Azure Portal

Data: 08.05.2023

Microsoft Defender

Microsoft Defender for Office 365 (MDO) Plan 1

Data: 19.04.2023

Microsoft Intune

Windows Hello for Business podczas rejestrowania urządzeń przy użyciu Intune

Data: 04.04.2023

Conditional Access

Blokowanie dostępu do usług spoza Unii Europejskiej

Data: 03.03.2023

Microsoft SharePoint

Alert o pobieraniu plików z witryny SharePoint

Data: 17.02.2023

Microsoft Intune

Ograniczenie urządzeń USB w systemach operacyjnych Windows 10/11

Data: 03.02.2023

Microsoft SharePoint

Zablokowanie możliwości pobierania plików z witryny SharePoint

Data: 20.01.2023

Microsoft Intune

Używanie zasad zgodności dla urządzeń z systemem operacyjnymWindows 10/11

Data: 06.01.2023

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0

DOFINANSOWANE USŁUGI

Skorzystaj z naszych dofinansowanych usług,

dzięki bliskiej współpracy z Microsoft

analiza, migracja, warsztaty,

wdrożenia pilotażowe

bez zobowiązań