Microsoft SharePoint

Alert o pobieraniu plików z witryny SharePoint

Data: 17.02.2023

Opis problemu:

Jako administratorzy bezpieczeństwa danych musimy dbać o to by nasze dane nie wyciekły poza obręb naszej firmy. Bardzo newralgicznym momentem takiego zadania jest sytuacja, w której żegnamy się z którymś z pracowników. W takiej sytuacji powinniśmy w szczególności monitorować aktywność takiego użytkownika, bardzo ważne dla nas będzie to czy dany użytkownik nie zaczyna masowo ściągać plików. Jest to oczywiście tylko przykładowa sytuacja, która zwiększa potencjalne ryzyku wycieku danych od wewnątrz naszej firmy, nie mniej jednak musimy być świadomi, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. W tym celu potrzebujemy systemu, który poinformuje nas o tym, że takie wydarzenie ma miejsce.

Rozwiązanie problemu:

Rozwiązaniem potencjalnego problemu jaki został przedstawiony powyżej, jest dosyć proste. Mając dostęp do centrum administracyjnego zabezpieczeń, możemy wykorzystać system alarmowania. Dzięki zasadom, które mamy tam do wyboru, jesteśmy w stanie monitorować aktywność użytkowników i sprawdzać, czy jakiś użytkownik nie pobiera zbyt dużo plików w krótkim czasie.

Konfiguracja:

  • W celu konfiguracji Alertu, który będzie nas informował o pobieraniu plików przez użytkowników, musimy zalogować się do panelu administracji i przejść do panelu administracyjnego Zabezpieczenia.
  • W panelu Zabezpieczeń wyszukujemy zakładkę „Zasady i Reguły”, a w niej wchodzimy w opcję „Zasady alertu”
  • W tym panelu widzimy spory zestaw zasad, które sa przygotowane przez Microsoft. My musimy natomiast stworzyć nową zasadę, za pomocą opcji „New Alert Policy”.
  • Teraz musimy nadać:

a. Nazwę,

b. (Opcjonalnie) Opis,

c. Ustawić ważność

d. kategorię w jakiej rozważamy dana regułę.

  • Kolejnym krokiem jest faktyczne ustawienie reguły, którą będziemy stosować. W tym wypadku mamy do wybrania czynność, jaka będzie monitorowana. Wybieramy tutaj „Pobieranie plików” i wpisujemy adres na jaką stronę chcemy aby alert był nałożony.


  • Musimy jeszcze ustalić jaka ilość plików będzie nadmierną ilością pobierania, tutaj ustawiamy ilość plików i w jakim czasie, po pobraniu której alert ma wystąpić oraz czy ta ilość ma być brana pod uwagę w przypadku pojedynczego użytkownika czy w przypadku pobierania przez wszystkich.
  • W następnym oknie ustawiamy, czy chcemy, aby powiadomienia przychodziło w wiadomości mailowej i do kogo ma zostać taki mail dostarczony przez system. Mamy także opcję ustawienia ile maksymalnie takich powiadomień chcemy otrzymać.
  • Ustawianie kończymy podsumowaniem, gdzie sprawdzamy, czy wszystko jest ustawione tak jak chcemy.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0