Portal Azure


Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows w witrynie Azure Portal

Data: 08.05.2023

Wstęp:

Maszyny wirtualne platformy Azure można utworzyć za pomocą witryny Azure Portal. Ta metoda bazuje na opartym na przeglądarce interfejsie użytkownika umożliwiającym tworzenie maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi zasobów. W tym wpisie prezentujemy, jak za pomocą Azure Portal wdrożyć maszynę wirtualną na platformie Azure z systemem Windows. Aby zobaczyć działanie maszyny wirtualnej, połączysz się z nią za pomocą protokołu RDP. Do wykonania tych czynności potrzebna jest subskrypcja platformy Azure.

Logowanie do platformy Azure:

Zaloguj się do witryny Azure Portal pod adresem https://portal.azure.com.

Tworzenie maszyny wirtualnej:

 • Wprowadź maszyny wirtualne w pole


 • W obszarze Usługi wybierz pozycję Maszyny wirtualne.

 • Na stronie Maszyny wirtualne wybierz pozycję Utwórz , a następnie Maszynę wirtualną platformy Azure. Zostanie otwarta strona Utwórz maszynę wirtualną.

 • W obszarze Szczegóły projektu wybierz odpowiednią subskrypcje (włączona maszyny wirtualnej generuje koszty) oraz grupę zasobów, ewentualnie utwórz nową grupę.

 • W obszarze Szczegóły wystąpienia wprowadź Nazwę maszyny wirtualnej. Wybierz Region, koszt pracy maszyny wirtualnej może się różnić w zależności od regionu, oraz nie wszystkie wersje maszyn mogą być dostępne w danym regionie. Opcje dostępności oraz Typ zabezpieczeń są to ustawienia bardziej zaawansowane, na chwile obecną zostawiamy je bez zmian.

 • Wybieramy Obraz, w tym celu wybieramy z listy rozwijanej Zobacz wszystkie obrazy.

Z Marketplace wybieram interesujący nas system oraz jego wersje.

 • Pole Rozmiar, podobnie jak wcześniej z listy rozwijanej wybieramy ostatnią pozycję Zobacz wszystkie rozmiary.

Wybieramy interesujący nas rozmiar maszyny wirtualnej. Od góry mamy pokazane najczęściej wybierane, poniżej mamy rozmiary pogrupowane według serii.

Oprócz specyfikacji technicznej w tym widoku mam informacje odnośnie kosztów

 • W obszarze Konto administratora podaj nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora oraz hasło.

Hasło musi spełniać zdefiniowane wymagania dotyczące złożoności:

- Ilość znaków od 12 do 123 znaków

- Musi zawierać małe litery

- Musi zawierać wielkie litery

- Musi zawierać cyfrę

- Musi zawierać znak specjalny (zgodność wyrażenia regularnego [\W_])

- Następujące hasła nie są dozwolone:

abc@123 iloveyou! P@$$w0rd P@ssw0rd P@ssword123

Pa$$word pass@word1 Hasło! Hasło1 Hasło22

 • W obszarze Reguły portów przychodzących wybierz pozycję Zezwalaj na wybrane porty, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję RDP (3389) i HTTP (80).


 • Wybierz przycisk Przejrzyj + utwórz znajdujący się u dołu strony.


 • Jeżeli walidacja nie znajdzie błędów wybierz przycisk Utwórz w dolnej części strony. Może zaistnieć konieczność skonfigurowania sieci.


 • Po po utworzeniu zasobu wybierz pozycję Przejdź do zasobu.

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną:

Utwórz połączenie pulpitu zdalnego z maszyną wirtualną. Te kroki pozwolą Ci połączyć się z maszyną wirtualną z komputera z systemem Windows. Na komputerze Mac należy skorzystać z klienta RDP, takiego jak ten klient pulpitu zdalnego ze sklepu Mac App Store.

 • Na stronie przeglądu maszyny wirtualnej wybierz pozycję Połącz -> protokół RDP.


 • Na karcie Połącz z protokołem RDP zachowaj domyślne opcje nawiązywania połączenia według adresu IP, przez port 3389, a następnie kliknij pozycję Pobierz plik RDP.

 • Otwórz pobrany plik RDP i kliknij Połącz, gdy wyświetli się odpowiedni monit.


 • W oknie Zabezpieczenia systemu Windows wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie pozycję Użyj innego konta. Wpisz nazwę użytkownika (localhost), wprowadź hasło utworzone dla maszyny wirtualnej, a następnie kliknij przycisk OK.


 • Podczas procesu logowania może pojawić się ostrzeżenie o certyfikacie. Kliknij pozycję Tak lub Kontynuuj, aby utworzyć połączenie.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0