Scenariusze wdrożeń 

Czas na standard światowy Microsoft w polskim wykonaniu 

Poprzez 20 letnie doświadczenie z systemami Microsoft. Jako mscloud używamy  najbardziej sprawdzone i własne scenariusze wdrożeń. Zawarliśmy w nich najważniejsze zalecenia dużych dostawców jak Microsoft, Google.

Plan migracji do chmury

Gwarancja wykonania według zakresu i czasu

Odpowiedni harmonogram migracji do chmury to bardzo istotny element całego procesu wdrożenia chmury Microsoft 365 oraz platformy Azure. Główne fazy wdrożenia podzielone zostały na: Rozpoczęcie pracy, Strategia, Planowanie, Gotowy, Wdrażanie, Ład, Zarządzanie, Organizowanie, Zasoby.

Poniżej zarys poszczególnych faz oraz ich kluczowe elementy. 

1. Rozpoczęcie pracy

 • Dokumentowanie podstawowych decyzji
 • Osiąganie doskonałości operacyjnej
 • Dostosowywanie organizacji
 • Przyspieszanie migracji 

2. Strategia

 • Przesłanki  
 • Dostosowywanie strategii partnera
 • Wyniki biznesowe
 • Wybór odpowiedniego pierwszego projektu

3. Planowanie

 • Racjonalizacja majątku cyfrowego
 • Dopasowanie organizacji
 • Plan gotowości w zakresie umiejętności
 • Plan wdrożenia chmury dla metodyki DevOps

4. Gotowy

 • Przewodnik konfiguracji platformy Azure  
 • Dopasowanie modelu operacyjnego
 • Strefy docelowe platformy Azure
 • Najlepsze rozwiązania dotyczące gotowości na platformę Azure

5. Migrate (Migracja)

 • Przewodnik po migracji na platformę Azure
 • Scenariusze migracji
 • Najlepsze rozwiązania dla migracji do chmury
 • Ulepszenia procesu

6. Innowacje

 • Wartość biznesowa — konsensus
 • Przewodnik po innowacjach na platformie Azure
 • Najlepsze rozwiązania
 • Cykle wymiany opinii

7. Ład

 • Metodologia
 • Ocena porównawcza
 • Podstawy zapewnienia ładu
 • Cykle wymiany opinii
 • Wybór odpowiedniego pierwszego projektu

8. Zarządzanie

 • Zobowiązania biznesowe
 • Plan bazowy zarządzania
 • Rozwijanie punktu odniesienia
 • Ocena zasad projektowania

9. Organizowanie

 • Dopasowanie organizacji 
 • Ustanawianie zespołów
 • Dopasowanie zakresów odpowiedzialności

Raporty chmury

Wypracowane rozwiązania mscloud i Microsoft

Wierzymy, iż decyzje podejmuje się racjonalnie i na liczbach, dlatego stworzyliśmy własne 3 raporty, które zawierają między innymi:  koszty, wykorzystane zasoby oraz wymagany czas. Dedykujemy je dla burmistrzów, wójtów, dyrektorów szkół, szefów.

Wykonujemy także raporty wg programu tzw „ Solution Assessment”  

Sprzęt własny a chmura

Zastanawiasz się nad kosztami chmury, mamy rozwiązanie „ kalkulator kosztu posiadania”

Każda rozwijająca się instytucja ponosi koszty cyfryzacji, stare przysłowie mówi „ Chcesz napić się mleka idź do sklepu…..” . Polecamy porównanie kosztów własnej serwerowni wraz z administratorem do kosztu usługi w chmurze Microsoft.

Licencja czy subskrypcja – porównanie kosztów 

Które modele aplikacji będą bardziej optymalne, wypróbuj nasz punkt widzenia 

Każda jednostka szuka własnego rozwiązania dopasowanego pod siebie, które zapewni mu efektywną obsługę klienta.  Z naszego doświadczenia wiemy, że subskrypcja jest lepszym wyborem. W przeciwieństwie do licencji daje pewną elastyczność. Możemy z niej zrezygnować, możemy także zmniejszyć ilość subskrybowanych elementów jeśli uznamy je za zbędne. Analogicznie możemy subskrypcję rozszerzyć gdy zajdzie taka potrzeba.

Czym się zajmujemy


 • Outsourcing IT
 • Umowy eksperckie, doradztwo, konsultacje
 • Szkolenia z technologii i produktów w ramach Microsoft 365
 • Wsparcie klienta przy projektach, wdrożeniach, migracjach
 • Solution Assessment: Modern Workplace & Security


© 2023 mscloud