Microsoft


Funkcje wielowymiarowe platformy Microsoft 365 - jednostka SKU przychodząca do dostawcy usług kryptograficznych

Data: 01.05.2023

Począwszy od 1 czerwca 2023 r., w nowej wersji środowiska handlowego (NCE) dostępne będą dodatkowe funkcje funkcji multi-geo.


Multi-Geo zwiększy wartość firmy Microsoft zwiększającej produktywność partnerów, zapewniając swoim klientom możliwość spełnienia globalnych wymagań dotyczących rezydencji danych w ramach dzierżawy platformy Microsoft 365. Klienci mogą rozszerzyć swoją obecność na platformie Microsoft 365 w wielu regionach w ramach istniejącej dzierżawy platformy Microsoft 365, dzięki tworzeniu nowych lokalizacji geograficznych satelitów do hostowania danych użytkowników.


Platforma Microsoft 365 Multi-Geo to jednostka SKU dodatku z trzema opcjami zakupu dostępnymi dla partnerów lub klientów, którzy zarządzają subskrypcjami platformy Microsoft 365 w nowym handlu:


  • Subskrypcja roczna płatna co miesiąc
  • Subskrypcja roczna płatna rocznie
  • Subskrypcja miesięcznej wersji próbnej


Ponieważ ta jednostka SKU dodatku jest na poziomie użytkownika, partnerzy potrzebują licencji subskrypcji, aby każdy użytkownik był hostowany w lokalizacji geograficznej satelitarnej klienta. Partnerzy CSP muszą zakupić wiele licencji multi-geo równe lub większe niż 5 procent całkowitej liczby uprawnionych miejsc subskrypcji platformy Microsoft 365 klienta.


Multi-Geo będzie dostępny dla partnerów CSP w wersji zapoznawczej cennika opartego na licencji NCE 1 maja 2023 r. i w środowisku produkcyjnym 1 czerwca 2023 r.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0