Microsoft


Microsoft Teams Rooms powiadomienie o wymuszaniu zasad licencjonowania

Data: 29.03.2023

Od 1 lipca 2023 r. urządzenia Teams Rooms, urządzenia Surface Hubs i kierownictwo w trybie osobistym przy użyciu licencji użytkownika będą musiały aprowizować licencję Teams Rooms, aby kontynuować korzystanie z usługi.

Klienci, którzy aktywowali urządzenia Teams Rooms, urządzenia Surface Hubs i kierownictwo w trybie osobistym przy użyciu licencji użytkownika, nie będą mogli się zalogować. Przed 1 lipca klienci muszą zakupić i aprowizować licencję Teams Rooms Pro ($40) lub Teams Rooms Basic ($0 / max 25 devices), aby kontynuować obsługę. Klienci ze starszymi licencjami subskrypcji Microsoft Teams Rooms Standard lub Teams Rooms Premium mogą rezerwować miejsca w ramach istniejącej umowy, aby zachować zgodność.


Od 1 lipca 2023 r. klienci logujący się do portalu zarządzania Teams Rooms Pro, z zarejestrowanymi urządzeniami, nie będą już mogli uzyskać dostępu do usługi zarządzania Teams Rooms Pro i być widoczni i monitorowani w portalu bez bieżącej skojarzonej licencji Teams Rooms Pro lub starszej wersji Teams Rooms Premium.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0