Microsoft


Nowa funkcja w celu wycofania ofert i planów maszyn wirtualnych w Azure Marketplace

Data: 27.02.2023

Od 27 lutego 2023 r. partnerzy niezależnego dostawcy oprogramowania mogą korzystać z nowej funkcji, która umożliwi wycofanie ofert, planów lub obrazów maszyn wirtualnych z Azure Marketplace. Ta funkcja jest zgodna z 90-dniowym okresem awarii platformy Azure i zapewnia, że klienci otrzymują odpowiednie powiadomienia. Ponadto przestarzałe oferty, plany lub obrazy można nadal przywracać. To nowe środowisko zastępuje funkcję stop-sell.


Najważniejsze korzyści wynikające z tej nowej funkcji obejmują następujące elementy:

  • W przeciwieństwie do środowiska stop-sell, wycofanie jest zaplanowane co najmniej 90 dni wcześniej.
  • Klienci z aktywnymi wdrożeniami zostaną powiadomieni o zbliżającym się wycofaniu.
  • Będziesz mieć możliwość anulowania nadchodzącego wycofania lub przywrócenia.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0