Microsoft


Wprowadzenie do nowej specjalizacji infra i migracji bazy danych na platformę Microsoft Azure

Data: 05.01.2023

Od 9 stycznia 2023 r. nowa specjalizacja infra i database Migration do platformy Microsoft Azure połączy i zastąpi następujące specjalizacje:

  • Migracja systemu Windows Server i programu SQL Server na platformę Microsoft Azure
  • Migracja bazy danych systemu Linux i Open-Source na platformę Microsoft Azure


Nowa specjalizacja infra and Database Migration to Microsoft Azure ma na celu:

  • Uproszczenie walidacji podstawowej wiedzy dotyczącej migracji infrastruktury dla klientów
  • Dopasowanie do oczekiwań klientów
  • Uwzględnij nakładanie się możliwości zweryfikowanych w zastępowanych specjalizacjach.


Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0