Microsoft


Wsparcie kończące się w 2023 roku

Data: 09.03.2023

Poniższa lista przedstawia produkty wycofywane lub osiągające koniec wsparcia w 2023 roku. Po wycofaniu produktu lub zakończeniu wsparcia nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach stałego i nowoczesnego cyklu życia oraz dodatkach Service Pack.

Wycofanie produktów:

Następujące produkty, regulowane przez nowoczesne zasady, zostaną wycofane w 2023 roku.

Produkt

Visio Services in SharePoint (w usłudze Microsoft 365)

Sklep Microsoft Store dla firm i Instytucji edukacyjnych

Kaizala

Maszyna wirtualna platformy Microsoft Azure (wersja klasyczna)

Wycofanie

piątek, 10 lutego 2023 r.

piątek, 31 marca 2023 r.

czwartek, 31 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 września 2023 r.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0