Microsoft


Żądanie zmiany kontraktu dla interfejsu API aktualizacji kwalifikacji klienta

Data: 06.02.2023

Interfejs API aktualizacji kwalifikacji klienta został niedawno zaktualizowany w celu przyjęcia nowej umowy żądania, która umożliwia większą elastyczność podczas pracy z kwalifikacjami klientów. Ten nowy kontrakt będzie obowiązkowy i wymuszony od 8 maja 2023 r. Zaktualizowany kontrakt żądania ma trzy nowe dodatkowe pola: EducationSegment, Website i ValidationCode. Partnerzy mogą natychmiast rozpocząć migrację do nowej umowy.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0