Aplikacje Microsoft

Idź z duchem czasu. Wprowadź swój samorząd, przychodnię, szkołę, straż pożarną na wyższy poziom. Dzięki rozwiązaniom chmurowym zapewniasz sobie i swoim pracownikom elastyczność, możliwość pracy z każdego miejsca na świecie. Uniezależniasz się tym samym od infrastruktury fizycznej co przynosi opłacalne korzyści.

Usługi IT

Administracja chmurą, outsourcing IT, migracja systemów, PoC, standaryzacja systemów (Microsoft Edge, Microsoft Windows 10), adopcja systemów, aplikacje bez kodu.

Audyt IT

Audyt rozwiązań firmy Microsoft to zestaw najlepszych standardów branżowych obejmujących sprawdzone strategie zarządzania zasobami informatycznymi organizacji i ich optymalizacji. Wykonujemy własne raporty w oparciu o Power BI.  

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo  Zarządzanie informacją, ochrona wiadomości, bezpieczeństwo dokumentów, nadzór urządzeń, poufność tożsamości, regulacje RODO. 

Praca zdalna

Wykorzystaj Pulpit Azure, Windows 10 Virtual Desktop, pulpit w Datacenter lokalnym, Microsoft Teams do bezpiecznej pracy zdalnej. Połącz znane funkcje i zgodność systemów Microsoft w nowym skalowalnym, wielosesyjnym środowiskiem dla użytkowników końcowych i zmniejsz koszty, korzystając z tych samych licencji systemu Windows. Zarządzaj kompleksowym wdrożeniem usługi Windows Virtual Desktop wraz z innymi usługami platformy Azure w witrynie Azure Portal. 

Zarządzanie projektami

Modele zarządzania, stały nadzór na projektem, zmienny zakres projektu, stały budżet, terminowe raporty, analizy przed i powdrożeniowe, indywidualne audyty, dostosowane procedury, zmienne procesy.

Archiwizacja i backup

Magazyn plików i kopii OneDrive. CodeTwo synchronizacja, kontrola i kopia danych Microsoft 365. Niezawodna usługa Azure Backup dla środowisk wirtualnych Azure, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plikowych Azure, Veeam backup & replication dla Microsoft 365 oraz Azure, Disaster Recovery jako usługa DRaaS platformy Azure.  

Szkolenia i Warsztaty

Szkolenia dedykowane dla Microsoft 365 oraz platforma Azure. Zdalne warsztaty w ramach Microsoft Cloud Accelerator dla nowych i bieżących klientów.  

Czym się zajmujemy


  • Outsourcing IT
  • Umowy eksperckie, doradztwo, konsultacje
  • Szkolenia z technologii i produktów w ramach Microsoft 365
  • Wsparcie klienta przy projektach, wdrożeniach, migracjach
  • Solution Assessment: Modern Workplace & Security


© 2023 mscloud