Zarządzanie projektami

Czy potrzebujesz kogoś kto spowoduje na koniec projektu efekt WOW ? Czy chcesz ograniczyć koszty projektu? Czy zależy Ci na doprowadzeniu projektu do końca w ustalonym czasie? Czy lubisz wykonać to co ustaliłeś, bez pływającego zakresu? To wszystko zapewnia MSCLOUD dzięki Kierownikowi Projektu z certyfikatami Prince2 Practitioner, Agile PM Practitioner, dostępem do tajnych informacji, Change Management, itp.

Modele zarządzania

Wierzymy iż każdy projekt jest inny, każdy klient jest inny i każdy pracownik jest inny. Dzięki temu prowadzimy projekty wg własnych zasad i modelów. Wypracowaliśmy je z metodyki Egile i Waterfall.

Stały nadzór

Zapewniamy dedykowana osobę na każdym etapie projektu. 

Jako jedni z niewielu podejmujemy się restrukturyzacji projektu i ponownego planu. Używamy sprawdzonych narzędzi i szablonów, analizujemy umowę i budujemy harmonogram. 

Zmienny zakres

Wszyscy zapewniają stały zakres, my wiemy iż w momencie startu projektu zachodzą ciągłe zmiany, zmienia się zespół po obu stronach, wchodzą nowe priorytety, obniżany jest budżet, zmienia się uzasadnienie biznesowe. Wiemy jak zweryfikować różnice w zakresie i przedstawić prace poza zakresem w przystępnej formie. Komunikujemy w zespole i do interesariuszy. Zapewniamy rzetelne raporty dla komitetu sterującego.

Ustanowiony budżet

Dbamy o każda złotówkę, weryfikujemy jej wartość i pilnujemy kamieni milowych. Prowadzimy koszty i informujemy cię jak odbiegają od normy. Pracujemy na narzędziach zwinnych i podejmujemy szybkie decyzję Gwarantujemy iż kluczowe decyzję zawsze są po przekazywane szybko i bez opóźnień  

Terminowe raporty

Nasz standard to raz w tygodniu spotkanie, które pozwala być na bieżąco. Wykonujemy po każdym spotkaniu notatkę i uwagi. Dbamy o dokumentacje projektowa na ogólnym zasobie Intranet.  

Trafne analizy

Przekazujemy własne wnioski i ryzyka projektowe. Dokonujemy przeglądu projektu w optymalnym czasie. Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia PowerBI, Excel, OneDrive, One Note, Sharepoint, itp. 

Indywidualne audyty

Wykonujemy audyt projektu. Zwiększymy wydajność twoich kierowników projektu. Wytyczymy standardy w firmie dla portfela projektów. Doradzimy w zidentyfikowanych ryzykach. 

Procedury i procesy

Proces akceptacji trwa u Ciebie tygodniami? Ludzie nie używają wypracowanych standardów? Dokumenty są w różnych miejscach? Usprawnimy Twoje procesy i procedury dzięki narzędziom dedykowanym i platformie Microsoft 365. 

Czym się zajmujemy


  • Outsourcing IT
  • Umowy eksperckie, doradztwo, konsultacje
  • Szkolenia z technologii i produktów w ramach Microsoft 365
  • Wsparcie klienta przy projektach, wdrożeniach, migracjach
  • Solution Assessment: Modern Workplace & Security


© 2023 mscloud