Microsoft


Windows 365 Publiczna wersja zapoznawcza frontline i nowe badania forrestera

Data: 14.04.2023

Usługa Windows 365 nadal rozwija się wraz z nowymi ofertami, takimi jak Windows 365 Frontline, teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Dostępne są również nowe badania Windows 365 forrester i Px3. Klienci już znajdują wartość dzięki zwiększonej elastyczności, aby zaspokoić potrzeby pracowników zmianowych. Windows 365 pomaga zapewnić bezpieczne, niezawodne środowisko systemu Windows, niezależnie od tego, czy pracownicy lub goście sieciowi korzystają z komputerów stacjonarnych, urządzeń przenośnych, a nawet współużytkują fizyczne komputery lub kioski.

Czym się zajmujemy


  • Outsourcing IT
  • Umowy eksperckie, doradztwo, konsultacje
  • Szkolenia z technologii i produktów w ramach Microsoft 365
  • Wsparcie klienta przy projektach, wdrożeniach, migracjach
  • Solution Assessment: Modern Workplace & Security


© 2023 mscloud