Microsoft


Windows 365 Publiczna wersja zapoznawcza frontline i nowe badania forrestera

Data: 14.04.2023

Usługa Windows 365 nadal rozwija się wraz z nowymi ofertami, takimi jak Windows 365 Frontline, teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Dostępne są również nowe badania Windows 365 forrester i Px3. Klienci już znajdują wartość dzięki zwiększonej elastyczności, aby zaspokoić potrzeby pracowników zmianowych. Windows 365 pomaga zapewnić bezpieczne, niezawodne środowisko systemu Windows, niezależnie od tego, czy pracownicy lub goście sieciowi korzystają z komputerów stacjonarnych, urządzeń przenośnych, a nawet współużytkują fizyczne komputery lub kioski.

Fakty

Zrealizowane projekty

0

Sprzedane licencje 

0

Oddziały w Polsce

0

Certyfikaty MS

0