DOFINANSOWANE USŁUGI MSCLOUD

Skorzystaj z naszych dofinansowanych usług, dzięki bliskiej współpracy z Microsoft

Assessment - analiza, ocena (migracja do chmury, cyberbezpieczeństwo)

Migration - migracja do chmury (infrastruktura, bazy danych, VD, Sentinel)

Workshop - warsztaty biznesowo-technologiczne (Copilot - AI od Microsoft)

Pilot - testowanie rozwiązań bez zobowiązań (Viva insights, Windows 365, Teams Phone, Frontline Worker)  Microsoft 365 - mscloud

  MSCLOUD

  Od 20 lat współpracujemy z firmą Microsoft. Dzięki temu mamy dostęp do wyjątkowych rozwiązań dla biznesu i administracji. Firma Microsoft pokrywa koszty naszych usług.


  Azure - mscloud

  Dofinansowane rozwiązania mscloud - Microsoft Azure


  Azure Migracja & Modernizacja:

  Solution Assessment for Rapid Migration

  Zapewniamy bezpłatną, kompleksową analizę i mapowanie Twojej infrastruktury IT (zarówno fizycznej, jak i wirtualnej), biorąc pod uwagę Twoje plany, bieżące wdrożenia, wykorzystanie, procesy i dane.

  Stworzymy raport dotyczący migracji obciążeń (Windows Server, Linux, SQL Server) na instancjach fizycznych, Vmware i Hyper-V do usługi Iaas oraz migracji aplikacji do usługi Azure App Service.


  Analiza obejmuje usługi SQL Server Services, Backup & Disaster Recovery.


  Przygotujemy analizę finansową porównującą TCO dla kosztów lokalnych z przeniesieniem na platformę Azure oraz

  okres zwrotu z inwestycji.

  Azure Migracja & Modernizacja:

  Infrastructure and Database Migration

  Oferujemy bezpłatną, kompleksową usługę migracji infrastruktury oraz baz danych (Windows Server, Linux, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Maria DV, Cassandra, MongoDB, DynamoDB, Couchbase, Neo4j, HBase, CouchDB).

  Obsługujemy również wdrożenia hybrydowe z Azure Arc. Migrację wykonujemy zgodnie z wytycznymi Microsoft Cloud Adoption Framework.

  Azure Migracja & Modernizacja:

  Virtual Desktop Infrastructure

  Proponujemy bezpłatną, kompleksową usługę migracji pulpitów i aplikacji Windows do Azure Virtual Desktop, Citrix Cloud lub VMware Horizon Cloud Service for Azure.

  W ramach usługi wykonujemy: ocenę/przegląd zgodności aplikacji, konfigurację oraz działania wdrożeniowe, w tym zabezpieczenie obciążeń platformy Azure.

  Azure Migracja & Modernizacja:

  Microsoft Sentinel

  Oferujemy bezpłatną, kompleksową usługę migracji Microsoft Sentinel z dowolnego systemu SIEM firmy niż innej niż Microsoft lub modernizację w celu aktualizacji środowiska SIEM.

  Nasze certyfikaty Azure - Infrastructure

  Dofinansowane rozwiązania mscloud - Microsoft 365


  Microsoft 365 Copilot Workshop

  Mamy dla Ciebie niesamowite, bezpłatne warsztaty ze sztucznej inteligencji Copilot od Microsoft.

  Copilot łączy w jednym systemie moc sztucznej inteligencji nowej generacji z bogactwem indywidualnych danych użytkownika, kalendarzem, wiadomościami e-mail, czatów, dokumentów, spotkań

  Przeprowadzimy ocenę gotowości by sprawdzić czy spełniasz wymagania techniczne. Określimy niezbędne kroki potrzebne, aby chronić Twoje informacje przed przypadkowym ujawnieniem.

  Pokażemy Ci możliwości platformy Microsoft 365 Copilot. Zidentyfikujemy przypadki użycia o wysokiej wartości. Opracujemy plan wdrożenia priorytetowych scenariuszy.


  Microsoft 365 Modern Work

  Viva Insights Pilot

  Viva Insights pomaga uzyskać wgląd w działania w miejscu pracy, zachowania komunikacyjne w zespołach i wzorce współpracy, aby zwiększyć produktywność i wydajność pracowników. Dzięki Viva masz większą kontrolę nad pracą zdalną i hybrydową.

  Ten bezpłatny program pilotażowy pozwoli Ci udowodnić rzeczywistą wartość rozwiązania we własnym środowisku.

  Odkryjemy scenariusze do pilotażu, skonfigurujemy licencje próbne. Otrzymacie spersonalizowane rekomendacje, które pozwolą Wam zwiększyć produktywność. Przetestujecie możliwości raportowania w Power BI Advanced Analytics. Podsumujemy kluczowe wnioski.

  Czas trwania: 8-12 tygodni

  Microsoft 365 Modern Work

  Frontline Worker Pilot

  Pracownicy pierwszej linii nie mogą zostać pominięci. Mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy i jej działalność. Dlatego też powinieneś zapewnić im odpowiednie, bezpieczne narzędzia.

  Nasz bezpłatny program pilotażowy umożliwi zwiększenie zaangażowania, wydajności pracowników "na froncie" i menedżerów.

  Pomożemy zidentyfikować i wdrożyć 2-3 scenariusze. Umożliwimy Twoim pracownikom korzystanie z licencji próbnych Microsoft 365 F3 (skonfigurujemy i wdrożymy ludzi)

  Pokażemy jak w praktyce wykorzystać możliwości rozwiązania. Przekażemy kluczowe wnioski i informacje zwrotne.


  Czas trwania: ok. 12 tygodni

  Microsoft 365 Modern Work

  Teams Phone Pilot

  Pozostań w kontakcie podczas pracy w dowolnym miejscu — w biurze, w podróży czy w domu — dzięki rozmowom głosowym i wideo za pośrednictwem funkcji VoIP i PSTN w usłudze Telefon w Teams.

  Zdefiniujemy przypadki użycia i scenariusz do bezpłatnego pilotażu. Skonfigurujemy usługę Teams Phone oraz co najmniej jednego automatycznego asystenta i kolejkę połączeń.

  Microsoft 365 Modern Work

  Windows 365 Pilot

  Zapewnij użytkownikom produktywność z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu, bez narażania bezpieczeństwa IT.

  Łatwiej zarządzaj systemem Windows i urządzeniami za pomocą usługi Microsoft Intune. Zabezpiecz tożsamości, dane i urządzenia użytkowników za pomocą zabezpieczeń zero-trust.

  Podczas bezpłatnego pilotażu poznasz, w jaki sposób Windows 365 odblokowuje hybrydowe scenariusze pracy w firmie, aby zapewnić bezpieczne i produktywne środowisko pulpitu z dowolnego miejsca.

  Poznasz sposoby uproszczenia zarządzania IT.

  Nasze certyfikaty Microsoft 365 - Modern Work

  Dofinansowane rozwiązania mscloud - Cybersecurity


  Security – Cybersecurity Assessment

  Ocena cyberbezpieczeństwa ma na celu zmniejszenie narażenia na ryzyko, przy użyciu zaawansowanych produktów Microsoft Security.

  Ocena jest przeprowadzana w środowisku produkcyjnym klienta poprzez ocenę obecnego poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, wykrywanie i usuwanie luk w zabezpieczeniach klientów i serwerów oraz zrozumienie ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych i zagrożeniami wewnętrznymi. Ocena dostarczy zaleceń i wskazówek dotyczących kolejnych kroków w celu poprawy stanu cyberbezpieczeństwa i zmniejszenia narażenia na ryzyko w oparciu o wyniki oceny.

  W ramach bezpłatnego audytu wykonamy następujące działania:

  • Analiza środowiska produkcyjnego i obecnego poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa w oparciu o wersję 8 krytycznych kontroli bezpieczeństwa CIS.
  • Ocena podatności przy użyciu: Microsoft Defender Vulnerability Management, Microsoft Secure Score
  • Ocena bezpieczeństwa danych przy użyciu: (Microsoft Purview Information Protection Content Explorer, Microsoft Purview Insider Risk Management Analytics
  • Opcjonalne wykrywanie aplikacji w chmurze przy użyciu usługi Microsoft Defender for Cloud
  • Przedstawimy zalecenia mające na celu wzrost cyberbezpieczeństwa.

  Nasze certyfikaty Security

  Fakty

  Zrealizowane projekty

  0

  Sprzedane licencje 

  0

  Oddziały w Polsce

  0

  Certyfikaty MS

  0