MANAGED SERVICES

Skorzystaj z naszych kompetencji i doświadczenia

i skup się na biznesie

Uzyskaj dostęp do najlepszych technologii i ekspertów.  Managed Services - Usługi Zarządzane

  Proponujemy Usługi Zarządzane, dzięki którym zapewnisz ciągłość działania procesów i systemów IT.

  Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

  Systemy On-Premise

  Administracja systemami Active Directory, PKI - Public Key Infrastructure, SCCM - System Center Configuration Manager, bazy SQL, Skype for Business.

  Microsoft 365

  Projektowanie i zarządzanie usługami: Microsoft Intune, Defender, Entra ID, PureView, Teams, Exchange, SharePoint.

  Cloud Backup

  Nadzór i stała weryfikacja spójności danych poprzez: Veeam Backup & Replication CE, Veeam Microsoft 365 CE, Acronis Cyber Protect Cloud.

  Microsoft Azure

  Projektowanie i zarządzanie usługami Microsoft Azure: Maszyny wirtualne, App Services, Virtual Network, Firewall, StorSimple, Bazy danych SQL, Azure AD, Sentinel, Key Vault.

  Cloud Security

  Zapewnienie bezpieczeństwa danych Twojej firmy poprzez usługi: Sentinel, Security Center, KeyVault, DDos, Azure Policy, Traffic Manager.

  Wsparcie eksperckie

  Rekomendacje, konsultacje, analiza, architektura dla usług zarządzanych: Azure, On-Premise, Microsoft 365, Security, Backup.


  Fakty

  Zrealizowane projekty

  0

  Sprzedane licencje 

  0

  Oddziały w Polsce

  0

  Certyfikaty MS

  0

  DOFINANSOWANE USŁUGI

  Skorzystaj z naszych dofinansowanych usług,

  dzięki bliskiej współpracy z Microsoft

  analiza, migracja, warsztaty,

  wdrożenia pilotażowe

  bez zobowiązań